ירדן

איומים מתמשכים ועויינות חלקים מהציבור הירדני לישראל מהווים איום על ישראלים בירדן.
כל זאת למעט במעבר (טרנזיט) בשדה התעופה של עמאן.

רמת האיום:איום קונקרטי בסיסי
המלצת המטה ללוחמה בטרור:להמנע מביקור/שהייה בכל שטח ירדן.

המטה ללוחמה בטרור מבהיר בזאת, שאזהרת המסע דלעיל היא המלצה בלבד ואילו ההחלטה על ביקור/שהייה במקום כלשהו בחו"ל נתונה לשיקול דעתו של כל אדם ועל אחריותו הבלעדית תוך שהוא שוקל את משמעויות אזהרת המסע, סיכונים אחרים מלבד סיכוני הטרור (ראה אתר משרד החוץ) ומודע להוראות הדין הישראלי

נתוני רקע

ירדן היא מונרכיה חוקתית במזרח התיכון, שבירתה עמאן.

אוכלוסיה:אוכלוסיית ירדן מונה 5,307,470  איש מתוכם 92% מוסלמים, 6% נוצרים ו-2% בעלי אמונות אחרות.
שפה מדוברת:השפה הרשמית בירדן היא ערבית.