סודאן

לאור עויינות המשטר והאוכלוסיה הסודאנית כלפי ישראל ונוכח איומי טרור פוטנציאלים מתמשכים, מתקיימים סיכונים ממשיים על ביטחונם של אזרחי ישראל המבקרים/שוהים בסודן.

רמת האיום:איום קונקרטי גבוה מאוד
המלצת המטה ללוחמה בטרור:1.להמנע מכל ביקור שהוא ולצאת את המדינה לאלתר.
2.ראה סקירה מורחבת אודות ה"סהל הצפון אפריקני".

המטה ללוחמה בטרור מבהיר בזאת, שאזהרת המסע דלעיל היא המלצה בלבד ואילו ההחלטה על ביקור/שהייה במקום כלשהו בחו"ל נתונה לשיקול דעתו של כל אדם ועל אחריותו הבלעדית תוך שהוא שוקל את משמעויות אזהרת המסע, סיכונים אחרים מלבד סיכוני הטרור (ראה אתר משרד החוץ) ומודע להוראות הדין הישראלי

נתוני רקע

 סודאן, הנמצאת תחת משטר צבאי, שוכנת בצפון אפריקה. בירתה חרטום.

אוכלוסיה:אוכלוסיית סודאן מונה 37,090,298  איש מתוכם 70% מוסלמים, 5% נוצרים ו-25% בעלי אמונות מקומיות.
שפה מדוברת:השפות המדוברות הן ערבית (שפה רשמית), נובית, שפות סודאניות מקומיות ואנגלית.