תאילנד (דרום המדינה)

בעקבות עימותים אלימים בין האוכלוסיה המוסלמית למשטר בדרום תאילנד מתקיים איום חמור ומתמשך לבטחונם של מבקרים,לרבות ישראלים, באזור זה. כמו כן קיים חשש להצטרפות ארגוני טרור למורדים המוסלמים במטרה לפגוע בתיירים/מבקרים, לרבות ישראלים, בדרום תאילנד. לפיכך ממליץ המטה ללוחמה בטרור לאזרחי ישראל להמנע מכל ביקור/שהייה בדרום תאילנד, מדרום לקו הרוחב שבין Thammarat - Krabi (ראה סימון על המפה)

רמת האיום:איום קונקרטי גבוה מאוד
המלצת המטה ללוחמה בטרור:להמנע מביקור ולצאת את האיזור בהקדם האפשרי.

בנוסף להמלצה לעיל, למטיילים הישראלים הנוסעים לתאילנד מומלץ לנקוט בצעדי ערנות וזהירות, בעיקר בבנקוק ובדגש על רחוב הקואסן, וזאת בהתאם לכללי התנהגות מומלצים בחו"ל כפי שפורסמו על ידי המטה ללוחמה בטרור אותן ניתן לקרוא באתר.

המטה ללוחמה בטרור מבהיר בזאת, שאזהרת המסע דלעיל היא המלצה בלבד ואילו ההחלטה על ביקור/שהייה במקום כלשהו בחו"ל נתונה לשיקול דעתו של כל אדם ועל אחריותו הבלעדית תוך שהוא שוקל את משמעויות אזהרת המסע, סיכונים אחרים מלבד סיכוני הטרור (ראה אתר משרד החוץ) ומודע להוראות הדין הישראלי

נתוני רקע

תאילנד היא מונרכיה חוקתית בדרום מזרח אסיה, שבירתה בנגקוק.

אוכלוסיה:אוכלוסיית תאילנד מונה 62,354,402 איש מתוכם95% בודהיסטים, 4% מוסלמים, 1% נוצרים
שפה מדוברת:השפות המדוברות הן תאית ואנגלית.