פרסום חצי שנתי

להלן דוח אזהרות מסע חצי שנתי, המפורסם לקראת "חגי תשרי" .
הכולל תמונת איומים עדכנית והמלצות המטה ללוחמה בטרור לאזרחי ישראל.

רמת האיום:איום פוטנציאלי מתמשך
המלצת המטה ללוחמה בטרור:
נתוני רקע
אוכלוסיה:
שפה מדוברת: