בחריין

בשל התסיסה העמוקה ברחוב הערבי, כביטוי להזדהות עם הפלסטינים במאבק הישראלי-פלסטיני, ולאור פעילות ארגוני טרור במדינה (לרבות חזבאללה הבחרייני), מתקיימים סיכונים לביטחונם של אזרחי ישראל המבקרים/שוהים בבחריין.

רמת האיום:איום קונקרטי בסיסי
המלצת המטה ללוחמה בטרור:להמנע מביקור ולצאת את המדינה בהקדם האפשרי.

המטה ללוחמה בטרור מבהיר בזאת, שאזהרת המסע דלעיל היא המלצה בלבד ואילו ההחלטה על ביקור/שהייה במקום כלשהו בחו"ל נתונה לשיקול דעתו של כל אדם ועל אחריותו הבלעדית תוך שהוא שוקל את משמעויות אזהרת המסע, סיכונים אחרים מלבד סיכוני הטרור (ראה אתר משרד החוץ) ומודע להוראות הדין הישראלי

נתוני רקע

בחריין היא מונרכיה חוקתית במזרח התיכון, שבירתה מנאמה.

אוכלוסיה:אוכלוסיית בחריין מונה 656,397 איש וכולה מוסלמית.
שפה מדוברת:השפה הרשמית בבחריין היא ערבית.