האגף למדיניות ביטחונית

​​​​​​האגף הביטחוני מרכז את הטיפול בהיבטי הביטחון הקשורים לביטחון הלאומי.

 

מ"מ ראש האגף - סגן ראש המל"ל למדיניות ביטחון תא"ל (במיל')  שי גלעד.

 
 

מתפקידי האגף

 • ריכוז והובלת עבודת המטה בתחומי מדיניות הביטחון, תקציב הביטחון ומיזמים ביטחוניים גדולים.
 • גיבוש ניירות עמדה בנושאי תפיסת הביטחון ומדיניות הביטחון.
 • ריכוז עבודת המטה לקראת דיוני הקבינט הביטחוני.
 • טיפול בנושאי בק"ן, פר"ן ואמנות בינלאומיות קשורות.
 • טיפול בנושאים אסטרטגיים.
 • טיפול בהיבטים השונים של תכנית הגרעין האיראנית.
  ​​
​​

מפעילות האגף למדיניות ביטחונית

​האגף הביטחוני מופקד על מגוון נושאים ביטחוניים, מרביתם מסווגים וסודיים. להלן סקירה קצרה של פעילויות האגף המוּרשות לפרסום
​​

עיקרי פעילות האגף למדיניות ביטחונית

 • ביצוע עבודות מטה מערכתיות בתחומי ביטחון עפ"י הצורך או עפ"י הנחיות מעת לעת.
 • הערכות מצב בטחוניות-אסטרטגיות מיוחדות המשולבות אל תוך הערכת המצב הלאומית הכוללת, המתוכללת באגף הערכת המצב.
 • עיסוק בסוגיות של תכניות משאבי הביטחון ותפיסת הביטחון.
 • בחינת סוגיית ההרתעה, בניין הכוח והשימוש בו.
 • עבודת מטה בנושא איומים ומענים אסטרטגיים.
 • עבודות מטה בינמשרדיות בנושאי בק"ן (בקרת נשק) ופר"ן (פירוק נשק).​
​​