המטה לביטחון לאומי | דף הבית

אודות המטה לביטחון לאומי

  • המטה לביטחון לאומי (המל"ל) הוקם כמועצה לביטחון לאומי במרץ 1999 על בסיס החלטת ממשלה 4889 וב-29 ליולי 2008 עוגן בחוק המטה לביטחון לאומי כגוף המטה לראש הממשלה ולממשלה בענייני חוץ וביטחון של מדינת ישראל.​​​​​
    קרא עוד

אגפים

האגף לביקורים וקשרי חוץ
קרא עוד
האגף למדיניות בטחון פנים ועורף
האגף למדיניות בטחון פנים ועורף מרכז את הטיפול בהיבטי ההיערכות למצבי חירום ומשברים העלולים להשפיע על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל בדגש על "הזירה האזרחית".
בראש האגף עומד סגן ראש המל"ל לביטחון פנים ועורף תא"ל (מיל') זאב צוק-רם (ווה).
קרא עוד
האגף למדיניות ביטחונית ואסטרטגית
האגף הביטחוני אסטרטגי מרכז את הטיפול בהיבטי הביטחון הקשורים לביטחון הלאומי.
בראש האגף עומד סגן ראש המל"ל למדיניות ביטחון ונושאים אסטרטגיים תא"ל (מיל') נגל יעקב.
קרא עוד
האגף למדיניות חוץ
​מרכז את התכנון המדיני- אסטרטגי במל"ל עבור הדרג המדיני, ותומך בעשייה השוטפת של משרד רה"מ בזירה האזורית והבינ"ל. בראש האגף עומדת סגנית ר' המל"ל למדיניות חוץ, סא"ל (מיל.) אורנה מזרחי.​
קרא עוד
הלשכה המשפטית
בחינת היבטים משפטיים מהווה חלק בלתי נפרד מתהליך קבלת ההחלטות בתחום המדיני ביטחוני. בחלק לא מבוטל מן הסוגיות המגיעות לפתחו של הדרג המדיני, ההיבטים המדיניים, הביטחוניים והמשפטיים שזורים זה בזה ומשליכים זה על זה.
קרא עוד
המטה ללוחמה בטרור
"המטה ללוחמה בטרור, שבמטה לביטחון לאומי, הינו גוף המטה של ראש הממשלה, ממשלת ישראל וועדותיה לנושאי הלוחמה בטרור (לוט"ר)".
 
בראש המטה ללוט"ר עומד סגן ראש המל"ל איתן בן-דוד.
קרא עוד