מתמחה ללשכה המשפטית למועד מרץ 2021

 
 
 

ללשכה המשפטית של המטה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה בירושלים דרוש/ה מתמחה למועד מרץ 2021 

מהות התפקיד:

המטה לביטחון לאומי (המל"ל) הוא גוף המטה לראש הממשלה ולממשלה בנושא חוץ וביטחון של מדינת ישראל.

עובדי הלשכה המשפטית מסייעים ליועץ לביטחון לאומי ולראשי האגפים במל"ל בריכוז עבודת המטה בנושאי חוץ וביטחון של הממשלה, של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט) וכל ועדה או הרכב שרים אחר בראשות ראש הממשלה בנושאי חוץ וביטחון.

בחינת היבטים משפטיים מהווה חלק בלתי נפרד מתהליך קבלת ההחלטות בתחום המדיני ביטחוני. מעצם טיב העיסוק, עבודת עובדי הלשכה המשפטית מאתגרת ומגוונת מאד, ומחייבת לצד  שליטה ברזי המשפט הבינ"ל, החוקתי והמנהלי, גם הבנה של הסביבה והאתגרים האסטרטגיים עימם מתמודדת ישראל בזירה המדינית-ביטחונית ועולם הלוחמה בטרור, לצד יכולת לעבוד עם גופים רלוונטיים כגון השב"כ, המוסד, משרד החוץ, מחלקת דין בינ"ל בפרקליטות הצבאית, משרד המשפטים, משרד הביטחון והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

במקביל לעבודתם כמומחי תוכן לעולם המשפט, משולבים עובדי הלשכה בעבודת המטה המדינית-ביטחונית במל"ל, הכוללת בין היתר מיפוי וגיבוש חלופות למדיניות, תוך הצבעה על ההבדלים בין החלופות ומשמעותם וכן, במידת הצורך, גיבוש המלצה מנומקת לחלופה הנבחרת, וביצוע עבודות מטה בין-ארגוניות ובין-משרדית מטעם ראש הממשלה בנושאים נוספים.

עובדי הלשכה המשפטית של המל"ל משולבים בעבודות מטה המרוכזות על ידי משרדים אחרים בנושאים שיש להם נגיעה לתחום הביטחון הלאומי, ומייצגים את המל"ל והמטה ללוחמה בטרור בפורומים משפטיים במשרדי הממשלה, יחידות הסמך, רשויות הביטחון וועדות הכנסת בנושאים שונים, וכן מטפלים בפעילות המשפטית השוטפת של המשרד, בהתאם להוראות החוק, התקשי"ר וכללי המנהל התקין.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט של המל"ל: www.nsc.gov.il.

דרישות נוספות והערות:

  • תחילת התמחות - מרץ 2021
  • מקום העבודה – ירושלים
  • קבלת התפקיד מותנית באישור סיווג ביטחוני לאחר שלב הראיונות
  • כתנאי להתחלת התמחות יידרש היתר להתמחות מלשכת עורכי הדין
  • נדרש וורסטיליות, היכרות עמוקה עם תחומי העניין, יכולת מחקר, יכולת כתיבה, השקעה רבה, יצירתיות, מוכנות לעבוד בצוות ובאופן עצמאי, מקצועיות, חברתיות, יוזמה. בנוסף נדרשת אנגלית ברמה טובה מאד.

מועמדים ומועמדות שהינם/ן בשנת הלימודים השלישית שלהם ללימודי משפטים, מוזמנים ומוזמנות להגיש מכתב בקשה למועמדות בצירוף קורות חיים, גיליון ציונים ומכתבי המלצה, עד יום ראשון, 15.01.2020, לכתובת מייל: legalnsc@pmo.gov.il.

הזימון לראיונות ייעשה בהתאם לכללים והמועדים המקובלים.

רק קורות חיים מתאימים יענו.