מרכז/ת בכיר/ה (משאבי אנוש)

 
 
 

מכרז פומבי

למטה לביטחון לאומי דרוש/ה ממלא/ת מקום לתקופת חופשת לידה (עד חצי שנה)

לתפקיד מרכז/ת בכיר/ה (משאבי אנוש)

מתח דרגות: 18-20 בדרוג המינהלי

ריכוז הפעולות הקשורות בניהול משאבי אנוש, בהתאם להוראות החוק, התקשי"ר, הנחיות נציבות שירות המדינה, הוראות התקציב והנחיות הממונה, ובכלל זה:

קליטת עובדים/ות חדשים/ות, ובכלל זה ריכוז הטפסים ובדיקת האסמכתאות הנדרשות, בדיקת עמידה בדרישות הסף למשרה, וידוא אישור בטחוני ורפואי, ביטוח פנסיוני, קליטה במערכת הממוחשבת, עדכון הדירוג והדרגה, הפקת אישור העסקה בהתאם לסוג העסקה (הרשאה או חוזה).

ניהול תיק העובד/ת ובכלל זה עדכון פרטים אישיים, עריכת חישובי ותק על שימושיו השונים, קידום במתח הדרגות, שינוי בתנאי העסקה, מעקב אחר הסייגים להעסקת עובדים /ות והפנייה לוועדות המוסמכות לקבלת החלטה.

מופקד על נושא הרווחה לעובדים ועל הפצת מידע בנושאים שבתחום טיפולו.

ייזום, ארגון וליווי של פעילויות רווחה בתחומי חברה, תרבות ופנאי, בריאות, ספורט, טיולים, נופשונים, טקסים ואירועים של הארגון.

מופקד על תחומי ההדרכה במל"ל לרבות הנחיה והדרכה מקצועית וקביעת נהלי העבודה.

איתור צרכי ההדרכה של אוכלוסיות העובדים השונות בשיתוף ובתיאום מול מנהלי היחידות במשרד.

קביעה בשיתוף עם היחידות השונות, את סדרי העדיפויות והיעדים המרכזיים בפעילות ההדרכה, בהתאם ליעדי המשרד ונציבות שירות המדינה.

מופקד על תכנון, ארגון וביצוע תכנית הדרכה שנתית ורב שנתית, בהתאם לתכנית העבודה והקצאת התקציב.

ארגון וביצוע פעולות הדרכה לעובדי המשרד במשרד ומחוצה לו ובכללן: קורסים, ימי עיון, כנסים והשתלמויות.

הפצת מידע ליחידות ולעובדים על קיום פעולות ההדרכה השונות, אישור בקשות העובדים להצטרפות לפעולות ההדרכה בהתאם לתקציב, המלצות הממונה, תפקיד העובד ואפשרויות קידומו בארגון.

בקרה ומעקב אחר יציאת העובדים לפעולות ההדרכה.

קיום קשר קבוע עם אגף בכיר הדרכה, השכלה ורווחה בנציבות שירות המדינה לתיאום הפעולות בנושאים בין משרדיים וכלל משרדיים עליהם מופקדת יחידת ההדרכה המרכזית.

ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורכי העבודה ולדרישות הממונה.

דרישות סף

השכלה: אקדמית (תואר ראשון)*

או הנדסאי או טכנאי מוסמך הרשומים בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים 

קורסים: קורס משאבי אנוש מטעם נציבות שירות המדינה**

(הכשרות מקבילות הנערכות על ידי גופים אחרים יאושרו על ידי נציבות שירות המדינה).

ניסיון

לבעלי תואר ראשון/ הנדסאים/ טכנאים מוסמכים - שנתיים ניסיון מקצועי במשאבי אנוש ועוד שנה ניסיון באחד או יותר מהתחומים הבאים:

משאבי אנוש, או גיוס והשמה, או הדרכה, או רווחה, או שכר, או ניסיון מקצועי בניהול הכולל ניהול עובדים וניהול פרויקטים/עבודת מטה.

לבעלי תואר שני - שנתיים ניסיון במשאבי אנוש.

רצוי

השכלה: רצויה השכלה אקדמית בתחום משאבי אנוש, או סוציולוגיה ארגונית, או יעוץ ארגוני, או פסיכולוגיה, או מדע המדינה, או מינהל ציבורי, או בניהול קורסים: רצוי סיום קורסים והשתלמויות מקצועיות בתחום משאבי אנוש ובתחומים הקשורים לתפקיד.

רצוי ניסיון מוכח בתחומים הבאים:

גיוס וקליטת עובדים

הנחיה והדרכה של עובדים

ריכז/הובלה של תהליכי שינוי ארגוני בפרט במגזר הציבורי

סיוע בגיבוש תוכניות עבודה וביצוע מעקב ובקרה אחר יישומן

רצוי ידע בטיפול ותאום נסיעות לחו"ל בתפקיד של העובדים לרבות ריכוז בקשות העובדים לנסיעה וכן טיפול בנסיעה מול כלל הגורמים הרלוונטיים ובכלל זה: סוכנות הנסיעות הממשלתית, משרד רה"מ ומשרד החוץ.

כישורים ומיומנויות:

כושר ניהול וארגון

כושר הבעה בכתב ובעל פה בשפה העברית ברמה גבוהה

כושר הנחיה ומתן שירות

כושר קבלת החלטות ואסרטיביות

יחסי אנוש מעולים

ידע:

בניהול ופיתוח משאבי אנוש ובהערכת עובדים

בשימוש במערכת ממוחשבת לניהול משאבי אנוש

הכרת החוקים והתקנות הקשורים בתפקיד

**מקום העבודה – ירושלים.

**צפי לאיוש המשרה – פברואר 2020 בכפוף לסיווג ביטחוני.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

קורות חיים יש להעביר לאגף משאבי אנוש של המטה לביטחון לאומי לכתובת דוא"ל nscjobs@pmo.gov.il עד יום חמישי 26.12.19.

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד. רק קורות חיים מתאימים יענו.