האגף המשפטי

​​​​​​​​בחינת היבטים משפטיים מהווה חלק בלתי נפרד מתהליך קבלת ההחלטות בתחום המדיני ביטחוני. בחלק לא מבוטל מן הסוגיות המגיעות לפתחו של הדרג המדיני, ההיבטים המדיניים, הביטחוניים והמשפטיים שזורים זה בזה ומשליכים זה על זה.

 

בראש האגף עומד עו"ד גיל אבריאל.
 
 

תפקידי האגף

​עורכי הדין באגף המשפטי של המטה לביטחון לאומי משולבים - כמומחי תוכן לעולם המשפט- בעבודות המטה, הכנת ניירות עמדה ומסמכי המדיניות המוגשים לראש הממשלה והממשלה בענייני החוץ והביטחון של מדינת ישראל, בהתאם לחוק המטה לביטחון לאומי – התשס"ח-2008.
​​

פעילויות האגף​

     

​עורכי הדין של האגף המשפטי מסייעים ליועץ לביטחון לאומי ולראשי האגפים במל"ל בריכוז עבודת המטה בנושאי חוץ וביטחון של הממשלה, של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט) וכל ועדה או הרכב שרים אחר בראשות ראש הממשלה בנושאי חוץ וביטחון.

במקביל לעבודתם כמומחי תוכן לעולם המשפט, משולבים עורכי הדין בעבודת המטה המדינית - ביטחונית במל"ל, הכוללת בין היתר מיפוי וגיבוש חלופות למדיניות, תוך הצבעה על ההבדלים בין החלופות ומשמעותם וכן, במידת הצורך, בגיבוש המלצה מנומקת לחלופה הנבחרת, וביצוע עבודות מטה בין-ארגוניות ובין משרדית מטעם ראש הממשלה בנושאים נוספים.

              

עובדי האגף המשפטי של המטה לביטחון לאומי משולבים בעבודות מטה המרוכזות על ידי משרדים אחרים בנושאים שיש להם נגיעה לתחום הביטחון הלאומי, ומייצגים את המל"ל  בפורומים משפטיים במשרדי הממשלה, יחידות הסמך, רשויות הביטחון וועדות הכנסת בנושאים שונים, וכן מטפלים בפעילות המשפטית השוטפת של המשרד, בהתאם להוראות החוק, התקשי"ר וכללי המנהל התקין.

מעצם טיב העיסוק, עבודת עורכי הדין באגף המשפטי מאתגרת ומגוונת מאד, ומחייבת לצד שליטה ברזי המשפט הבינ"ל, החוקתי והמנהלי, גם הבנה של הסביבה והאתגרים האסטרטגיים עימם מתמודדת ישראל בזירה המדינית-ביטחונית ועולם הלוחמה בטרור, לצד יכולת לעבוד עם גופים רלוונטיים כגון השב"כ, המוסד, משרד החוץ, מחלקת דין בינ"ל בפרקליטות הצבאית, משרד המשפטים, משרד הביטחון והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

​​