אודות המטה לביטחון לאומי

​​​​​​​​

 
 
​פעילותו של המטה לביטחון לאומי נגזרת מחוק המטה לביטחון לאומי משנת 2008, אשר היווה המשך של החלטת הממשלה משנת 1999 שכוננה גוף זה. לאורך 18 שנותיו עוסק המטה במגוון רחב של נושאים ומשימות מדיניות-ביטחוניות אשר התמסדו והועמקו עם אישור חוק המל"ל.
​​
המטה לביטחון לאומי הינו הארגון המדיני-ביטחוני הצעיר ביותר מבין הארגונים בישראל. הקמתו נסמכת על רצף היסטורי של אירועים ביטחוניים ומדיניים לאורך שנות קיומה של מדינת ישראל. מאירועים אלה הופקו לקחים רבים אשר נועדו בין היתר לקדם ולשפר את העשייה ואת תהליך קבלת ההחלטות של ראש הממשלה, ממשלת ישראל וועדת השרים לענייני ביטחון לאומי ("הקבינט"). אתר זה מפרט את ייעודו, משימותיו ותפקידיו של המל"ל כפי שנקבע בחוק, ואשר לרוחם פועל המטה בראשותי.

 
המטה לביטחון לאומי הינו גוף המטה המדיני-ביטחוני של ראש הממשלה, ובהתאם לכך עליו לבצע אינטגרציה בין תשומותיהם ועמדותיהם של גופי הביטחון והממשל השונים: משרדי הביטחון, החוץ, האוצר, המשפטים, ביטחון הפנים ואחרים, כמו גם גופי קהיליית המודיעין ומערכת הביטחון, על-פי העניין והמשאבים הנדרשים.

 
המטה הינו גוף ייחודי בנוף המערכת השלטונית, המעסיק בשורותיו מנעד רחב מאוד של אנשי מקצוע בהתאם למגוון תחומי פעילותיו, ובכלל זאת עובדים בעלי רקע צבאי, ביטחוני, מודיעיני ומחקרי, אנשי טכנולוגיה, דיפלומטים, משפטים, כלכלנים, חוקרי אקדמיה ואף נציגים המושאלים מגופים שונים.

 
המטה לביטחון לאומי פועל כאמור על-פי חוק ופעילותו מתבצעת מתוך תחושת שליחות עליונה למען ביטחונם וחוסנם של מדינת ישראל ואזרחיה בהווה ובעתיד.
 
​​