אבני דרך בהתפתחות ההיסטורית של המל"ל

​​​ ​​
 
 
1953
ראש הממשלה בן גוריון ניאות להקים ועדת שרים לענייני מדיניות חוץ וביטחון אך לא עושה בה שימוש של ממש.

1957
ראש הממשלה בן גוריון מבקש מראש המוסד לעליה ב' לשעבר לבחון את כל שירותי המודיעין והערכה בממשלה ובצה"ל.
מומלץ למנות "מוסד מרכזי" חדש שינהל את קהילת המודיעין, יאזן את משאביה, יתאם אותה ויפקח עליה.

1962
הממשלה תומכת בהקמת מכללה לביטחון לאומי (מב"ל) לפיתוח תורת ביטחון לאומי כוללת ותכנון מדיניות ביטחון לאומי לכלל המערכת הביטחונית.
המכללה מתפתחת בעיקר בתחום ההדרכה.

1963
ראש הממשלה דוד בן גוריון ממנה "ועדת שניים" לבחינת מקורות המידע וההערכה בנושאי ביטחון לאומי.
הועדה ממליצה להיערך ליום שבו ראש הממשלה לא יהיה גם שר הביטחון באמצעות מינוי "יועץ מיוחד לרה"מ" שיסייע בידו לעקוב אחר פעולות בשירותים החשאיים ולבחון את עבודתם.

1965
ראש הממשלה לוי אשכול מקים ועדת שרים לענייני חוץ וביטחון והופך אותה למסגרת קבלת ההחלטות העיקריות שלו. לצידה הוא מפעיל גם "מטבחונים".

1969
ראש הממשלה גולדה מאיר מעבירה את ניהול מרבית ענייני החוץ והביטחון למסגרת מצומצמת של "מטבחון" שמהווה בפועל 'קבינט מלחמה'.

1974
'ועדת אגרנט' ממליצה על: יישום "ועדת השניים", פלורליזם ארגוני בקהילת המודיעין, ועדת שרים לביטחון לאומי בגודל סביר, מנדט לרה"מ לכונן בחירום 'קבינט מלחמה' והקמת 'מועצה לביטחון לאומי'.

1979
שר הביטחון עזר וייצמן מקים את היל"ל במשרד הביטחון שיעודה תכנון אסטרטגי של הביטחון הלאומי וקישור בין צורכי הצבא לצורכי המדינה.
שר הביטחון הבא אריאל שרון מרחיב ומעשיר את היל"ל בקבוצות עבודה ובצוותים בן משרדיים.

1983
שר הביטחון משה ארנס מפרק את היל"ל שבמשרד הביטחון ומציע לראש הממשלה מנחם בגין להקים "מועצה לביטחון לאומי" במשרד ראש הממשלה.

1984
ראש הממשלה שמעון פרס ממנה את האלוף במיל' אברשה תמיר למנכ"ל משרד רה"מ למדיניות וליועץ לביטחון לאומי.
אברשה תמיר מופקד בעיקר על משימות ביצועיות בנושאי חוץ והכנת ביקורי ראש הממשלה בחו"ל.
ניירות המטה שמופקים מצוותי עבודתו משפיעים במעט.

1989
ראש המוסד שבתאי שביט מנחה על הקמת "הצוות האסטרטגי" במוסד (למילוי החלל שהותיר ביטול היל"ל?) שייעודו לטפל במודיעין האסטרטגי ולבצע תכנון אסטרטגי עבור ראש הממשלה.

1991
תיקון חוק יסוד: הממשלה (ביוזמת ח"כ בני בגין). החוק מקים 'ועדת שרים לנושאי חוץ וביטחון' ('הקבינט המדיני-ביטחוני) ומסמיך את ראש הממשלה להקים ולהפעיל צוות לייעוץ מקצועי קבוע בתחומי הביטחון הלאומי (צוב"ל) ובתחומים אחרים שיתמוך בוועדות שרים.
הצוות מוקם בראשותו של ד"ר יצחק רביד.

1992
ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין מפזר את הצוב"ל. תחתיו ממנה את האלוף דני יתום למזכיר הצבאי של ראש הממשלה (מזכ"צ רה"מ) עם סמכויות עבודת מטה והשתתפות בפגישות רה"מ הביטחוניות, את ז'ק נריה ליעוץ מדיני ואת חיים אסא ליועץ אסטרטגי.

1996
הניסיון הראשון של ראש הממשלה בנימין נתניהו להקמת 'מועצה לביטחון לאומי' עם כינון ממשלתו, ע"ב המלצות ועדת ורדי, נכשל בעקבות התנגדות נחרצת של שר הביטחון יצחק מרדכי.

1996
שר הביטחון יצחק מרדכי ממנה את דוד עברי ל"יועץ לביטחון לאומי" במשרד הביטחון. 
דוד עברי מקים במשרד הביטחון מטה קטן שפועל כגוף אסטרטגי-מדיני ועוסק בנמרצות במדיניות הביטחון האופרטיבית מול מדינות האיזור וארה"ב.
השפעת פעילותו אינה מורגשת במשרד ראש הממשלה שבירושלים.

1999
מימוש יוזמנתו המתמשכת של ראש הממשלה בנימין נתניהו מתאפשר הודות למינוי של משה ארנס לשר הביטחון, ומתקבלת החלטת ממשלה 4889 להקמת "מועצה לביטחון לאומי" (המל"ל), שבמהות הגדרתה הינה המטה לביטחון לאומי של ראש הממשלה והממשלה (על מימדיו המדיני, הביטחוני, החברתי והכלכלי).
המל"ל ממוקמת ברמת השרון.

1999
האלוף (במיל') דני יתום מתמנה ע"י ראש הממשלה ושר הביטחון אהוד ברק ל"ראש המטה המדיני-ביטחוני" במשרד רה"מ בירושלים. יתום מגבש את המטה שלו על בסיס המזכ"צ לרה"מ, היועץ המדיני לרה"מ ועוד, מרכז את כלל הנושאים המדיניים-ביטחוניים במשרד, מכין את דיוני 'ועדת השרים לביטחון לאומי' ומשתתף בהם.

2001
ראש הממשלה אריאל שרון מפרק את המטה המדיני-ביטחוני שבמשרד רה"מ. תחת זאת תפקיד המזכ"צ לרה"מ מורחב. המטה ללוחמה בטרור (מטה לוט"ר) מוטמע לתוך המל"ל.

2006
מסקנות דו"ח "ועדת וינוגרד" (הועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 2006) והמלצות ועדת ליפקין-שחק (על אופן ישום 'ועדת וינוגרד') בעקבות מחלמת לבנון 2 - קריאה לחיזוק המל"ל.

2008
חקיקת 'חוק המטה לביטחון לאומי' בכנסת על רקע המלצות מבקר המדינה והמלצות "ועדת מרידור" לבחינת תפיסת הביטחון. בכך הופכים המבנה והייעוד המפורטים של 2 מרכיבי הצמרת המדינית-ביטחונית השלמה (ועדת השרים לביטחון לאומי ומהטה שלה - המל"ל) והזיקה ביניהם לסטטוטוריים, ושניהם ממוקמים בירושלים.


ראשי המ​טה לביטחון לאומי בעבר:
יוסי כהן - נובמבר 2013 - דצמבר 2015
אלוף (מיל') יעקב עמידרור - מרץ 2011 - נובמבר 2013
ד"ר עוזי ארד  - אפריל 2009 - מרץ 2011
תא"ל (מיל') דני ארדיטי  - דצמבר 2007 - אפריל 2009  
אילן מזרחי  - יוני 2006 - דצמבר 2007 
אלוף (מיל') גיורא איילנד  - ינואר 2004 - יוני 2006
אפרים הלוי  - ספטמבר 2002 - אוגוסט 2003
אלוף (מיל') עוזי דיין  - ספטמבר 2000 - ספטמבר 2002
אלוף (מיל') דוד עברי - מרץ 1999 - ינואר 2000

ממלאי מקום ראש המטה לביטחון לאומי בעבר:
איתן בן-דוד - אפריל 2017 - אוגוסט 2017
תא"ל (מיל') יעקב נגל - ינואר 2016 - אפריל 2017
ישראל מיכאלי  - ספטמבר 2003 - ינואר 2004
גדעון שפר - ינואר 2000 - ספטמבר 2000