האגף למזה"ת, אפריקה וקש"מ

​אגף מזה"ת, אפריקה וקש"מ מרכז את התכנון המדיני-אסטרטגי במל"ל הנוגע לזירות המזרח התיכון ואפריקה וקשרים מיוחדים.

 
 

תפקידי האגף

  • זיהוי ומעקב אחר התפתחויות אזוריות המחייבות תשומות הדרג המדיני
  • ריכוז מסמכי מדיניות, ניתוח, מיפוי חלופות והמלצות בסוגיות הנוגעות ליחסי ישראל עם סביבתה האזורית ומדינות אפריקה
  • הובלת עבודות מטה בין משרדיות לבקשות מיוחדות ו/או על פי החלטה פנימית בנושאים שבאחריותו
  • הכנת דיוני ועדת השרים לביטחון לאומי קבינט בנושאים אלה
  • תמיכה וסיוע לראש המל"ל במסגרת תפקידו כשליח רה"מ לעניינים מדיניים
  • קשרים שוטפים ותדרוכים לדיפלומטיים ואורחים זרים
  • פיתוח וכינון קשרים דיפלומטים עם מדינות שלישראל אין קשרים רשמיים מולם
  • הובלת הקשרים הדיפלומטיים הלא רשמיים של המל"ל​​
​​

פעילויות האגף

  • בתחום הפלסטיני: גיבוש המלצות למדיניות מול הרש"פ: המדיניות ברמה האסטרטגית מול איו"ש, התהליך המדיני וכן ההתפתחויות הפנימיות בזירה הפלסטינית; מול רצועת עזה – מעקב שוטף ועדכון המדיניות ברמה האסטרטגית.
  • מעקב אחר ההתפתחויות הפנימיות במדינות ערב בדגש על מדינות המעגל הראשון, בחינת השלכותיהן על ישראל וגיבוש המלצות למדיניות
  • מעקב אחר היחסים עם מדינות המזה"ת ואפריקה להצגת חלופות למדיניות והמלצות לדרג המדיני
  • הכנת ניירות העבודה לכל פגישות/שיחות/ביקורים של רה"מ ור' המל"ל עם גורמים מדיניים במזה"ת ואפריקה
  • הצבעה, פיתוח וכינון קשרים דיפלומטיים עם מדינות שלמדינת ישראל אין קשרים רשמיים מולם ובכלל זה ניהול הקשרים הדיפלומטיים החשאיים של המל"ל
​​