תרשים המבנה הארגוני

 
 
המבנה הארגוני כולל את היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל, המשנה לראש המל"ל וכל אגפי המל"ל כפי שהם מופיעים בתפריט אודות המטה​​​​​