האגף למדיניות פנים

האגף למדיניות פנים מרכז את הטיפול בסוגיות פנים בעלות ממשק לביטחון הלאומי של מדינת ישראל.

 

בראש האגף עומד אל"מ (מיל') עמית אבירם.

 
 

מתפקידי האגף

  • מעקב אחר המגמות והתהליכים הנוגעים לסוגיות פנים בעלות ממשק לביטחון הלאומי של מדינת ישראל.
  • הובלת עבודות מטה ברמה הלאומית והאסטרטגית- מערכתית בסוגיות בעלות השלכות על הביטחון הלאומי.
  • ריכוז הטיפול בהיבטים ביטחוניים- מדיניים הנוגעים למיעוטים בישראל.
  • גיבוש המלצות למדיניות עבור הדרג המדיני לקראת מועדים רגישים ובעקבות אירועים חריגים.
  • הכנת דיוני ועדת השרים לביטחון לאומי ("הקבינט") בסוגיות הנוגעות לפעילות האגף כולל מיפוי החלופות וגיבוש ההמלצות לחברי הקבינט.
  • קשרים שוטפים מול גורמי הביטחון, משרדי הממשלה, סוכנויות מודיעין וגורמים אזרחיים רלוונטיים אחרים לתחומי העיסוק של האגף.
  • מעקב אחר מימוש ויישום החלטות ועדת השרים לענייני הביטחון הלאומי בנושאי האגף.
  • הכנת הערכת מצב שנתית עבור הדרג המדיני בסוגיות הנוגעות למדיניות הפנים.
  • השתתפות בפרויקטים חוצי אגפים במל"ל​​
  • סיוע ליועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בכלל סוגיות מדיניות הפנים.
​​