האגף למדיניות ביטחונית

​​​​​​האגף הביטחוני מרכז את הטיפול בהיבטי הביטחון הקשורים לביטחון הלאומי.

 

בראש האגף עומד תא"ל (במיל')  מרדכי כהנא.

 
 

מתפקידי האגף

  • ריכוז והובלת עבודת המטה בתחומי מדיניות הביטחון, תקציב הביטחון ומיזמים ביטחוניים גדולים.
  • גיבוש ניירות עמדה בנושאי תפיסת הביטחון ומדיניות הביטחון.
  • ריכוז עבודת המטה לקראת דיוני הקבינט הביטחוני.
​​

מפעילות האגף למדיניות ביטחונית

​האגף הביטחוני מופקד על מגוון נושאים ביטחוניים, מרביתם מסווגים וסודיים. להלן סקירה קצרה של פעילויות האגף המוּרשות לפרסום
​​

עיקרי פעילות האגף למדיניות ביטחונית

  • ביצוע עבודות מטה מערכתיות בתחומי ביטחון עפ"י הצורך או עפ"י הנחיות מעת לעת.
  • הערכות מצב בטחוניות המשולבות אל תוך הערכת המצב הלאומית הכוללת, המתוכללת באגף הערכת המצב.
  • עיסוק בסוגיות של תכניות משאבי הביטחון ותפיסת הביטחון.
  • בחינת סוגיית ההרתעה, בניין הכוח והשימוש בו.
​​