האגף לפיתוח אסטרטגי וארגון

האגף לפיתוח אסטרטגי וארגון אחראי על פיתוח תשתיות ויכולות הנדרשות  למל"ל לשם מימוש ייעודו וביצוע תפקידיו, וכן על גיוס המשאבים הנדרשים לשם כך, ניהולם ומימושם.

 

בראש האגף עומד סגן ראש המל"ל לפיתוח אסטרטגי וארגון - אל"מ (במיל') ראובן לוי.

 
 

מתפקידי האגף

  • פיתוח מתודולוגיות ושיטות לחשיבה ולעבודה הייחודיות למל"ל, הנדרשות  לעבודת המטה המדינית-ביטחונית שלו, מול גורמי פנים וחוץ, ומול ראש הממשלה והממשלה
  • פיתוח ומימוש של מנגנון איתור, גיוס והשמת עובדי התוכן ועובדי המנהלה של הארגון
  • אפיון, רכישת והתקנת תשתיות טכנולוגיות וטכניות הנדרשות למילוי משימות המל"ל
  • אפיון וניהול שוטף של מערכות לתיעוד וניהול הידע של הארגון
  • אפיון, גיוס וניהול כלל התקציבים והמשאבים הנדרשים למל"ל למילוי ייעודו ותפקידיו
  • תמיכה בפיתוח שוטף של ההון האנושי בקרב אגפי המל"ל ובהעצמתו המקצועית
  • ייזום וביצוע של פעילויות ארגוניות מגוונות המעצימות ותומכות במרקם האנושי הארגוני
  • תמיכה וניהול שוטפים של שרותי רווחה אישיים הנדרשים לעובד בארגון​​
​​