מאפייני פעילות הטרור של "המדינה האסלאמית" במערב במהלך 2018


​​​

 
 

עיקרים:

 1. קריסת "המדינה האסלאמית" (להלן דאע"ש) בסוריה ועראק צמצמה משמעותית (לפחות בעת הזו) את יכולתה לאכוון פיגועים מורכבים במערב. לפיכך, פיגועי הטרור במערב פחתו ונשאו בשנה החולפת בעיקר אופי של מתווי פעולה "פשוטים" (דריסה, דקירה, אמל"ח זמין), וזאת בעיקר באמצעות מפגעים בודדים/יוזמות מקומיות.
 2. פיגועי טרור במערב במבט השוואתי 2014-2017:פיגועים: 258, 412, 378, 400, 50 עד אמצע 18. הרוגים: 36, 226, 211, 211, 15 עד אמצע 18.
 3. על אף הקושי המובנה באכוונת הפיגועים, נראה כי הסוגיה של מימוש "שגרת פיגועים" במערב זוכה לתעדוף גבוה מאוד בארגון. ברוח זו התבטא בחודשים האחרונים מנהיג הארגון, אלבע'דאדי, תוך שהדגיש בנאומו הראשון מזה כשנה (22 באוגוסט) כי "פיגוע אחד במערב שווה כאלף פיגועים בסוריה ועראק";
 4. על אף היחלשות דאע"ש בסוריה ועראק, איום הג'האד העולמי מוסיף להיות על סדר היום של המערב; קיצוניים ומושראים "מבית" מהווים איום מרכזי בעל קושי להתמודדות ולאיתור, כאשר ברקע, מערך התעמולה של הארגון ממשיך בפעילותו להקצנה והשראה.
 5. להערכתנו, על אף השיפור ההדרגתי ביכולות המודיעין, האבטחה, התיאום והסיכול במערב, המוטיבציה לביצוע פיגועי בודדים ויוזמות מקומיות צפויה להימשך וכך הסיכון עודנו קיים.
 6. בהקשר הישראלי: יעדים ישראלים/יהודיים בחו"ל חשופים לסיכון זה ועלולים להיפגע מפעילות טרור של תומכי דאע"ש באורח אגבי או ישיר. בהקשר זה גאות התיירות הישראלית בחו"ל מרחיבה את "פוטנציאל החיכוך" עם נסיונות פיגוע מעין אלה.

מפה שמציגה את הפיגועים באירופה כמפורט בנספח

פירוט:

 1. בשנת 2017 נמשכה פעילות הטרור באירופה וחלה עליה מסוימת, ביחס ל-2016, בהיבטי כמות הפיגועים (בעיקר השראה) והנסיונות לבצעם. מנגד, נרשמה ירידה בכמות "פיגועי האיכות" ובפיגועים המאוכוונים, כמו גם במספר הנפגעים בעקבותיהם. בשנת 2018 חלה מגמת ירידה בכמות הפיגועים, כאשר האירועים מתאפיינים ברובם בפיגועי בודדים נטולי אכוונה.
 2. יעדי הפיגועים: מרבית הפיגועים נעשו במקומות הומים בשעות פעילות מרכזיות, לשם מקסום הנפגעים וההד התקשורתי. ברבים מהמקרים היעדים היו מרכזי תיירות ובילויים. בנסיבות אלו ולמרות "המתאר הפשוט" של הפיגועים, ללא מענה בטחוני מיידי, פוטנציאל הנפגעים הוא גדול יחסית.נטילת האחריות של המדא"ס על הפיגוע בטורונטו
 3. אכוונה ונטילת אחריות: רוב הפיגועים בוצעו על ידי "מפגעים עצמאיים", חלקם קיים קשר עם גורמים קיצוניים/גורמי מדא"ס, אך נראה כי לרוב מדובר ביוזמה עצמאית מקומית. באשר לנטילת האחריות, דאע"ש ממהרת ליטול אחריות רשמית לחלק ניכר מהפיגועים. כך לדוגמא באירועים בצרפת (23 במרץ, 12 במאי), בלגיה (28 במאי) ובקנדה (22 ביולי).
 4. ברקע לפיגועים אלו- פעילות מערכי התודעה של ארגוני הג'האד העולמי (בדגש על דאע"ש) באמצעות סרטונים ופרסומים שונים הקוראים להמשיך לבצע פיגועים על אדמת אירופה ומדינות הקואליציה; אירוע בולט בהקשר זה, פרסום נאומו של מנהיג הארגון, אלבע'דאדי, ב-22 באוגוסט, בו הוא מברך את המתגוררים "בארצות הצלב" על פועלם וקורא להם להמשיך במאבקם למען הח'ליפות, תוך שהדגיש כי "ירי של כדור, או דקירה או פיצוץ מטען במערב, שווה אלף פעולות בסוריה ועראק, ואף אל תקלו ראש בפיגועי דריסה..."
 5. מימוש פיגועים "פשוטים" במערב מהווה מענה ישיר לדירקטיבת דאע"ש, לייצר הצלחות ולפעול "היכן שמתאפשר", באמצעות שימוש באמצעים פשוטים יחסית, תוך מיצוי היכולות בהתאם לנסיבות. ברקע, מצוקתו הגדולה של הארגון והצורך שלו בשימור דימוי עוצמתי ורלוונטי באמצעות פיגועים מוצלחים במערב בעלי נראות ונזק גבוהים. כך בפועל מזדהי/תומכי דאע"ש מבצעים הלכה למעשה את הפיגועים והארגון נוטל אחריות על חלקם, תוך ניסיון לשווקם ולהאדרתם.
 6. זהות המחבלים: בשמונה מתוך תשעת האירועים המוצגים במאמר זה, המחבלים היו בעלי אזרחות או תושבות אירופאית, חלקם דור שני או שלישי למהגרים. חלקם היו מוכרים לרשויות המקומיות ושמם נקשר בארגוני אסלאם קיצוני. זאת, על רקע עליה בכמות המזוהים עם רעיונות דאע"ש והמשך זליגה של צעירים לעבר מעגלים של האסלאם הרדיקלי באירופה.
 7. מנתונים הא"א[2] עולה כי כ-5000 אזרחי אירופה יצאו להילחם במסגרת דאע"ש במזה"ת (בעיקר מגרמניה, בלגיה, אנגליה וצרפת) וכ-1500 מהם שבו (לא בהכרח לארץ מוצאם), לחלקם ניסיון מעשי בלחימה, קשרים לגורמים קיצוניים ואידיאולוגיה אנטי מערבית. נתוני יסוד אלו ממצבים אותם כבעלי פוטנציאל גבוה למימוש פיגועים ולגיוס פעילים. מימין: זירת האירוע בפריז, 12.5.18. משמאל: זירת האירוע בלונדון, 14.8.18.

 8. "המשרד הגרמני להגנת החוקה" פרסם[1] (יולי 2018) כי מספר תומכי אסלאם קיצוני במדינה הוכפל בחמש השנים האחרונות, וחצה את ה-10,800 מתוכם 950 פעילי חזבאללה ו-320 פעילי חמאס (אולם אין נתונים על פעילי דאע"ש או אלקעדה במדינה). הדו"ח מציין שכשליש מהלוחמים שיצאו מגרמניה (כ-1000 תושבי גרמניה עזבו לסוריה ועראק להצטרף לדאע"ש) שבו אליה, והם עלולים להוות גורם מקצין. הדו"ח קושר את התגברות האסלאם הקיצוני לעליית האנטישמיות בגרמניה. דו"ח נוסף שפורסם בספרד מעריך כי ישנם כ-5,000 תומכי אסלאם קיצוני במדינה, וכי יש ירידה בגיל הממוצע של תומכי ג'האד, ושרבים מהם הינם דור שני ושלישי למהגרים, בעלי אזרחות ספרדית.

 9. במערב נעשים לפיכך מאמצי סיכול נרחבים, המתבססים על מודיעין ואבטחה משופרים. המדינות משתפות פעולה בינהן, מבצעות מעצרים וחושפות תשתיות טרור רבות. אך בה בעת הקושי המובנה לסכל פיגועי בודדים או "יוזמות מוקמיות" נותר בעינו, וזאת להבדיל מפיגועים מאוכוונים "מבחוץ" שבהם לעיתים נוצרה "חתימה מודיעינית" גבוהה יותר ופוטנציאל גדול יותר לאיתור סימנים מעידים מוקדמים.

 10. בהקשר הישראלי, מאחר והפיגועים מכוונים בין השאר גם לאתרי תיירות, תרבות וספורט מרכזיים, ולאור העליה המתמשכת בהיקף התיירות הישראלית בחו"ל, ישראלים/יהודים עלולים להיפגע באורח אגבי.

 

נספח- אירועי הטרור הבולטים במערב בשנת 2018

תמצית האירועים:
ארה"ב- פאלם ביצ', פלורידה, 12 במרץ 2018פיגוע דקירה בפאלם ביצ'; מחבל אמריקני שהתאסלם דקר למוות נער ופצע שניים נוספים. כשנה לפני האירוע נחקר המחבל בחשד להזדהות עם דאע"ש.
צרפת- טרבה, 23 במרץ 2018פיגוע ירי מורכב בדרום צרפת; המחבל, אזרח צרפת ממוצא מרוקני, ירה לעבר עוברי אורח ושוטרים, חטף כלי רכב ונסע איתו לעיירה הסמוכה, שם התבצר בסופרמרקט עד שנורה ע"י כוחות הביטחון. סה"כ באירוע נהרגו שלושה אנשים ונפצעו 16 נוספים. דאע"ש נטלו אחריות לאירוע.
צרפת- פריז, 12 במאי 2018פיגוע דקירה בכיכר האופרה בפריז; המחבל, אזרח צרפת ממוצא צ'צ'ני, היה רשום במאגר הנתונים הארצי של חשודים בהשתייכות לארגונים קיצוניים. בפיגוע נהרג אדם אחד ונפצעו ארבעה נוספים. דאע"ש נטלו אחריות לאירוע.
בלגיה- ליאז', 28 במאי 2018פיגוע דקירה וירי בליאז'; מחבל, אזרח בלגי, דקר שני שוטרים, חטף את אקדחיהם וירה למוות בהם ובאזרח נוסף, וניסה לקחת אישה נוספת כבת ערובה לפני שנורה. המחבל היה בחופשה זמנית מהכלא כשביצע את הפיגוע; ע"פ הדיווחים, המחבל נקשר בכלא לגורמים אסלאמיים קיצוניים. דאע"ש נטלו אחריות לאירוע.
צרפת- לה סיין סור-מר, 17 ביוני 2018פיגוע דקירה בסופרמרקט בעיירה לה סיין סור-מר בדרום צרפת; אישה מוסלמית פצעה שני אנשים. המחבלת אינה מוכרת לרשויות.
קנדה- טורונטו, 22 ביולי 2018פיגוע ירי במרכז טורונטו; המחבל, מוסלמי תושב טורונטו, ירה למוות בשני אנשים, ופצע 13. דאע"ש נטלו אחריות.
אנגליה- לונדון, 14 באוגוסט 2018פיגוע דריסה בלונדון; המחבל, אזרח בריטניה ממוצא סודני, דרס עוברי אורח והתנגש במחסום משטרתי סמוך לבניין הפרלמנט. באירוע נפצעו שלושה אנשים. להערכת כוחות הביטחון המוקמיים, האירוע היה מתוכנן ומכוון, אך לא נלקחה אחריות.
ספרד- ברצלונה, 20 באוגוסט 2018נסיון פיגוע דקירה בברצלונה; מחבל תושב ספרד בעל אזרחות אלג'יראית, נכנס לתחנת משטרה חמוש בסכין, וניסה לפגוע בשוטרים תוך צעקות "אללה אכבר".
הולנד- אמסטרדם, 31 באוגוסט 2018פיגוע דקירה בתחנת הרכבת המרכזית באמסטרדם; מחבל, תושב גרמניה ממוצא אפגני, דקר שני תיירים אמריקניים.

 


 

[1] Federal Ministry of the Interior, Building and Community, 2017 Report on the Protection of the Constitution, Facts and Trends

[2]  European Union Terrorism Situation and Trends Report 2018