מהי אזהרת מסע

​​​​​​

 
 

  מהי אזהרת מסע

אזהרת מסע היא המלצת המטה ללוחמה בטרור לישראלים המתעתדים לבקר ו/או לשהות בחו"ל, באיזו ארץ ראוי להימנע מביקור ו/או שהייה בשל איומי טרור.

סוגי אזהרות מסע:
1. אזהרת מסע כוללת - המלצת המטה ללוחמה בטרור להימנע מלבקר ו/או לשהות בכל המרחב הטריטוריאלי של מדינה כלשהי (לרבות מימיה הטריטוריאליים).
2. אזהרת מסע חלקית - המלצת המטה ללוחמה בטרור להימנע מלבקר ו/או לשהות באתר, או באזור מוגדר במדינה כלשהי.
 
דרגות האיום של אזהרת המסע:
1. איום קונקרטי גבוה מאוד: המלצת המטה ללוחמה בטרור היא להימנע מכל ביקור שהוא במדינה ולצאת ממנה לאלתר.
2. איום קונקרטי גבוה: המלצת המטה ללוחמה בטרור היא להימנע מביקור במדינה ולצאת ממנה בהקדם האפשרי.
3. איום קונקרטי בסיסי: המלצת המטה ללוחמה בטרור היא להימנע מביקור.
4. איום פוטנציאלי מתמשך או מזדמן: המלצת המטה ללוחמה בטרור היא להימנע מביקורים לא חיוניים במדינות אלו, או לפחות לנקוט אמצעי ערנות וזהירות מיוחדים בעת שהייה בהן, כמומלץ ב"כללי התנהגות מומלצים בחו"ל".
 
הערה: מדינות שלא מתקיים בהן איום טרור ידוע לא תחול עליהן אזהרת מסע מכל דרגה שהיא, זה המצב בדרך כלל ברוב מדינות העולם.
 
מעמד אזהרת המסע:
1. אזהרות המסע של המטה ללוחמה בטרור אינן בבחינת איסור והעדרן אינו בבחינת היתר.
2. ההכרעה אם לבקר או לשהות במדינה, או באתרים כלשהם בחו"ל, נתונה לשיקול דעתו של כל אדם והיא על אחריותו הבלעדית, תוך שהוא שוקל את משמעויות אזהרת המסע, את הסיכונים האחרים מלבד סיכוני טרור, ומודע להוראות הדין הישראלי (ראה "חוק ההסתננות").
 
מידע אודות סיכונים נוספים:
1. אזהרות המסע המתפרסמות על ידי המטה ללוחמה בטרור, מתייחסות לאיומי טרור בלבד.
2. מידע חיוני נוסף למבקר הישראלי בחו"ל (בתחומי הבריאות, הפלילים, מצב בטחוני רעוע, אסונות טבע) ניתן למצוא באתר משרד החוץ.