קול קורא

 
 
 

​​​

קול קורא מטעם המטה לביטחון לאומי: קבלת עמדות והצעות לפעולה בתחומים שונים לאור משבר הקורונה

לאור משבר הקורונה מתמודדת מדינת ישראל עם מגוון רחב של אתגרים וסוגיות בשורה של נושאים ותחומים. 

המטה לביטחון לאומי מתכלל ברמה הלאומית את המאמץ לבלום ולצמצם את התפשטות נגיף הקורונה בישראל (לצד משרד הבריאות האחראי על ההיבטים הבריאותיים). במסגרת זו, מתחילת המשבר נועץ המל"ל בקבוצות מומחים מתחומים שונים.

מתוך ההבנה כי המשבר משפיע על מגוון רחב של תחומים ואוכלוסיות, אנו מעוניינים להרחיב ולגוון את המעגלים עימם אנו נועצים.

הואיל ואנו צפויים להתנהל בצל הקורונה לאורך תקופה ארוכה ובהמשך לדיונים ולצעדים שכבר נעשו, אנו פונים אליכם, ארגוני החברה האזרחית, בבקשה לשקף בפנינו את עמדותיכם במגוון נושאים. באופן פרטני נשמח לקבל מכם הצעות לדרכי פעולה באשר לאתגרים המרכזיים שהציבור מתמודד איתם בימים אלו במגוון תחומים.

ההצעות צריכות לכלול ניתוח יסודי ומעמיק של הסוגיות, האתגרים והצעדים האופרטיביים המומלצים לפתרונם.

בין הנושאים שלגביהם נשמח לשמוע את עמדותיכם ולקבל את הצעותיכם: מענה להיבטים המיוחדים של הגיל השלישי, ההתמודדות בצל הקורונה עם סוגיות: נפגעי ונפגעות אלימות, אנשים עם מוגבלות, המגזר הערבי, המגזר החרדי, סוגיות מגדריות שונות, זרים, אנשים עם מוגבלות, בריאות הנפש ורווחה ועוד.

ניתן להתייחס גם לסוגיות שלא נכללות ברשימה זו ככל שבראיית הפונה למל"ל הן אינן זוכות למענה מספק במדיניות הנוכחית, או ככל שבראיית הפונה יש מקום לבחון נקודת השקפה שונה, משלימה, או נוספת, להתמודדות עם האתגרים השונים המונחים לפתחה של המדינה בפרק הזמן הקצר, הבינוני והארוך.

הצעות כאמור ניתן לשלוח לכתובת נתנאל לורך 1, ירושלים או לכתובת  מייל Michalya@pmo.gov.il בעבור גב' מיכל יניב עד ליום 17 במאי 2020.

בכותרת המייל יש לכתוב "עמדות והצעות לפעולה בתחומים שונים לנוכח משבר הקורונה – חברה אזרחית".

לאחר בחינת ההצעות, ייתכן ונזמין חלק מהמציעים להשתתף במעין "שולחן עגול" מקוון שיעסוק בנושאים שעלו, או במפגשים מקוונים במסגרתם יתקיים שיח ממוקד בסוגיות מסוימות.

קול קורא זה מיועד לנשים וגברים כאחד .

                                              תאריך הפרסום: ב' אייר תש"פ (26 באפריל, 2020)